DE 2E HELFT VAN DE JAREN ZEVENTIG WERD GEKENMERKT DOOR VELE BEDRIJFSSANERINGEN EN BEDRIJFSSLUITINGEN OOK IN DEN BOSCH WAS DIT HET GEVAL.

Door Welzijnswerk-Oost werd in 1978 intensief gezocht naar mogelijkheden om deze mensen toch een zinnige tijdsbesteding te verschaffen.
Een van de initiatieven was de oprichting van een klokkengroep, bedoeld voor mensen voornamelijk uit de Metaal.
Doch de start was bepaald niet simpel: er was een tekort aan alles.
Voor het geld werd aangeklopt bij de Gemeente 's-Hertogenbosch, het Zomerzegelfonds, het Koningin Julianafonds en het bedrijfsleven.

Overhandiging van een bijdrage van het Zomerzegelfonds. tn Foto_4

De eerste "locatie" was een schuurtje, terwijl de woonkamer op donderdag 's-morgens werd omgetoverd tot instructie lokaal.
Hier werden de beginselen van de klokkenbouw bijgebracht.
Gedacht werd aan het inbouwen van bestaande uurwerken in zelf te bouwen kasten. Dit idee werd allengs verlaten, omdat het te weinig aansloot bij de beroepsachtergronden van de deelnemers. Besloten werd de uurwerken zelf te gaan maken.

In september 1979 kwam alles in een stroomversnelling, omdat aan de klokkengroep een eigen onderkomen was toegezegd.
In een voormalige school, welke dienst deed als buurtcentrum "De Oosthoek", kon een ruimte gehuurd worden en van het beschikbare geld werd de eerste draaibank gekocht,terwijl de leden zelf via hun vroegere contacten op zoek waren gegaan naar gereedschappen,beitels, frezen en materialen.
Met de schenkingen van o.a. het Koningin Julianafonds en het Zomerzegelfonds kan een flinke uitbreiding van het machineparkje worden gerealiseerd en is de oprichting van de Klokkengroep een feit, november 1979.
Door de Leden zelf werd een spaarregeling ingesteld om de financiële draagkracht wat te vergroten.

Contacten met de Industrie
(Lips Drunen) die materiaal ter beschikking stelt.
tn Foto_3

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Klokkengroep mocht zij een thematentoonstelling verzorgen in het Noord Brabants Museum.
Deze lustrumtentoonstelling was een succes, niet alleen omdat het in het Noord Brabants Museum werd gehouden, maar vooral omdat ruim 30 verschillende uurwerken stonden te pronken, Bovendien waren de makers zelf aanwezig, en die raakten niet uitgepraat over hun klokkenhobby.
Groeps foto_1
TERUGBLIK IN DE TIJD 1988-1998

De publieke belangstelling was een perfecte stimulans om verder te gaan en bijzondere constructies aan de uurwerken toe te voegen.
Zo werden er carillons ingebouwd, mechaniekjes in de wijzerplaat verwerkt en Ruitertjes op een carrousel, welke bij het hele uur in de rondte draaiden.
Skeletklokken kregen eveneens de nodige aandacht, omdat men hierbij niet alleen de constructie van het mechaniek duidelijk kon laten zien, maar ook omdat men zich hier kon uitleven in de vormgeving en afwerking.
Zo ontstonden in de volgende jaren weer geheel andere uurwerken en klokken, welke het vakmanschap, vindingrijkheid en het geduld van de hobbyisten duidelijk illustreerden.

Toen het Noord Brabants Museum zag, wat er sinds de tentoonstelling van 1984 was gemaakt, was de beslissing gauw genomen om wederom een thematentoonstelling door de Klokkengroep te laten verzorgen. Deze 2e tentoonstelling vond plaats in augustus 1989 en was ook een grootsucces.
Groeps foto_2004
TERUGBLIK IN DE TIJD 1998-2008

De publiciteit, welke de Klokkengroep kreeg, veroorzaakte ook een toestroom van nieuwe leden, zodat bij het 20-jarig bestaan de groep 27 actieve leden telde. De huisvesting in het buurthuis "De Oosthoek" begon toch een knellende factor te worden.
Gelukkig werd tijdig een nieuwe ruimte gevonden in de kelder van de voormalige LTS waar de Klokkengroep sinds januari 2000 de beschikking heeft over een werkplaats van ca.100 m2, inclusief een afzonderlijke ruimte voor de houtbewerking. Ook hier werd ter gelegenheid van de opening van de hobbyruimte een meerdaagse tentoonstelling georganiseerd. Het 25 jarige bestaan van de Klokkengroep in 2004 werd Feestelijk gevierd en er werd een mooi boek samengesteld met “25 jaar tikken de klokken”.

Omdat nu, na ruim 27 jaar de klokkengroep niet meer als doelgroep onder het welzijnswerk van Den Bosch gerekend mag worden is een zelfstandige vereniging opgericht, die nu geheel op eigen benen staat. Dit is voor ons allen een uitdaging om het geen dat in de afgelopen jaren is opgebouwd in stand te houden.
Groeps foto1989

 

 
's-Hertogenbosch