Cursus klokkenbouwen voor beginners

cursus klokkenbouwen bij de klokkengroep 's-hertogenbosch
Klokkengroep 's-Hertogenbosch

Voor de leden, maar met name voor nieuwe leden, organiseert de Klokkengroep regelmatig cursussen om te leren zelf een klok te bouwen. De cursus omvat zowel uurwerktechniek als werkplaatstechnieken. De lessen worden aan kleine groepen in het eigen clublokaal gegeven. Bij deze cursussen klokkenbouwen is er voor de cursisten een cursusboek beschikbaar. 

De lessen uurwerktechniek worden verzorgd door één van de leden met veel ervaring op het gebied van klokkenbouw en restauratie van antieke klokken. Onderwerpen die uitgebreid aan de orde komen zijn onder andere het berekenen van tandwielen en rondsels. Daarbij wordt dan aandacht besteed aan het aantal tanden, de tandvorm en de tandafmetingen van de wielen. Ook wordt de constructie van het anker met het samenwerkende ankerrad en de berekening van de slinger behandeld.       

cursus klokkenbouwen bij de klokkengroep 's-hertogenbosch

Bij de lessen werkplaatstechnieken is de aandacht gericht op de materiaalkeuze en de machines en gereedschappen die gebruikt worden bij het vervaardigen van de onderdelen van de uurwerken. Afwisselend worden onderwerpen in theorie en in praktijk behandeld, waarbij met name het gebruik van de machines (zoals draaibank, freesbank en meerdere hulpgereedschappen), materialen en diverse bewerkingstechnieken zoals hardsolderen, wordt geleerd.

cursus klokkenbouwen bij de klokkengroep 's-hertogenbosch

Naast de lessen is er veel aandacht voor de begeleiding van nieuwe leden bij de bouw van hun eerste uurwerk. Veelal is dat het zogenaamde Clubklokje. Door onder begeleiding dit eenvoudige uurwerk te vervaardigen worden de grondbeginselen van uurwerkbouw geleerd. 

 

Ieder lid bouwt zijn eigen klok in zijn eigen tempo.

cursus klokkenbouwen bij de klokkengroep 's-hertogenbosch

DE CURSUS

wordt gedurende een kalenderjaar op een vaste dag (donderdag) gegeven en duurt 2 semesters. Aanvangstijdstip is 10.00 uur en de cursusdag loopt tot ca 15.00 uur.

Locatie: eigen clubgebouw in Den Bosch (omgeving van Provinciehuis)

DATA

Het eerste semester van de nieuwe cursus start op de 2e donderdag  in september 2022, omvat 16 lessen  en loopt tot eind december. 

Het tweede semester, voorjaar 2023, begint in januari, omvat 16 lessen en loopt tot eind april.

INFORMATIE of AANMELDEN

Als u zich wilt aanmelden of als u eerst nog meer informatie wilt: neem contact met ons op en vul het formulier in.

KOSTEN

Er wordt een bijdrage in de cursuskosten gevraagd van € 150 per semester (voorjaar resp. najaar) . Daarnaast bedraagt de lidmaatschaps-bijdrage €10,- per maand, te voldoen middels een automatische periodieke betaling per kwartaal of één keer per jaar.

Kleine foto-impressie