Gravitatiekracht ook in Nederland.


Onlangs hoorde ik een verhaal dat een kennis over de wereld had gezworven en dat zijn klok nooit op tijd liep.
Was niet zo verwonderlijk daar de valversnelling verschild over de aarde dus ook de slingertijd.
Ook in ons kleine Nederland zijn er verschillen. Daarom e.e.a. uitgezocht:


De verschillen in gravitatiekracht of de valversnelling in Nederland

Afbeelding1

Wanneer we een slinger hebben van 1 meter dan zal de slingertijd in Noord Groningen met een valversnelling van 9,8136 zijn:
T=2π√(l/g) 2π√(1/9,8136) =2,0057 sec.
Een halve periode met deze slinger in een klok is in Groningen 1,00285 sec.
Een week heeft 3600x24x7= 604.800 sec dus ook zoveel slingeringen
Als de slinger die wij gebruiken 604.800 slingeringen maakt dan zijn er:
604.800x 1,00285 = 606.524 seconden verstreken.
De klok heeft te veel slingeringen gemaakt en wel: 606.524 – 604.800 = 1724 slingeringen.
Dit is dus ongeveer 1724 sec.
Wanneer we deze slinger van 1 meter plaatsen in Zuid Limburg met een valversnelling van 9,8110 dan zal de slingertijd zijn:
T=2π√(l/g) 2π√(1/9,8110) =2,00596 sec.
Een halve periode met deze slinger in een klok is in Zuid Limburg 1,00298 sec.
Een week heeft ook hier 3600x24x7= 604.800 sec dus ook zoveel slingeringen.
Als de slinger die wij gebruiken 604.800 slingeringen maakt dan zijn er:
604.800x 1,00298 = 606.602 seconden verstreken.
De klok heeft te veel slingeringen gemaakt en wel: 606.602 – 604.800 = 1802 slingeringen.
Dit is dus ongeveer 1802 sec.
Het verschil tussen Groningen en Limburg is dus 1803 – 1724 = 79 sec. per week!!

Rudolf Robben
's-Hertogenbosch